Share This Post

Sjukdom & arbetsskada / Socialförsäkringssystemet

Bryt loss sjukförsäkringen

Kostnaderna för sjukförsäkringen ökar med 10 miljarder i regeringens budget. Bakom det finns en trend: yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare. För att värna vård, skola och omsorg bör sjukförsäkringen brytas ut ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna, skriver nationalekonomen Martin Ljunge.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar