Share This Post

Brukarinflytande / Brukarinflytande- funktionshinder / Socialt arbete

BRUS – Brukarmedverkan i Utbildning i Socialt Arbete

Brus är ett samarbete mellan åtta socialhögskolor i Sverige. Syftet är att utveckla nya metoder att tillvarata brukares kunskaper i undervisning av socionomer och i utvecklande av det sociala arbetet. Initiativet till BRUS togs av lärare på Lunds Universitet som sedan hösten 2005 driver en kurs som riktar sig till socionomstudenter och till representanter från olika brukarorganisationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar