Share This Post

Socialt arbete

Brukarögon viktiga för global blick på funktionshinder – börja med utbildning redan i gymnasieskolan

Global blick på funktionshinderfrågorna är nödvändig eftersom det idag finns över 1 miljard människor med funktionsnedsättningar i världen. Det visar en ny WHO-rapport som har släppts nu i sommar. Redan utbildningen på gymnasieskolan ska innefatta kunskap om funktionshinder och som handlar om kommunikation, bemötande och kunskap om funktionshindrades livssituation. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och Per-Olof Larsson, funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Attityder, värderingar och bemötande är viktiga riktmärken i den nya WHO-rapport som publicerats nu i sommar. Rapporten, World Report on Disability är en total genomgång av funktionshindrades levnadsvillkor i världen. I rapporten beskrivs bland annat hur bättre utbildning om funktionshinder har förändrat inställningen till personer med funktionsnedsättningar inom medicinska utbildningar. Enligt WHO-rapporten är det viktigt att yrkesverksamma inom hälsovårdsområdet får bra utbildning och kunskap om funktionshinder. I rapporten beskrivs också att en del personer känner obehag inför att möta människor med svåra funktionsnedsättningar vilket naturligtvis påverkar den hjälp som de ska ge dessa personer. Hälsoarbetare saknar även kunskap om vilka problem som är relaterade till funktionshindret, vilket kan leder till att den utsatta personen inte heller får den hjälp som han eller hon behöver.

Vi menar att alla yrkesgrupper som möter personer med funktionsnedsättningar måste få bättre utbildningen, det gäller till exempel journalister, poliser, åklagare och verksamma inom olika trossamfund. Inte minst försäljare inom handeln och servicepersonal måste få kunskap om bemötande och kommunikation. Det handlar om bemötandekompetens d.v.s. hur man bemöter människor som i flera avseenden är annorlunda. De måste få möjlighet att träna upp sin förmåga att kunna vara lyhörd. Detta skulle kunna göras redan gymnasieskolan. Där skulle alla oavsett vald utbildningsriktning få en möjlighet att utveckla sin bemötandekompetens. Det här är inget som någon lär sig vid ett enstaka tillfälle utan måste fortsätta inom den vidare fortbildningen. Kan vi åstadkomma en sådan förändring då tror vi att Sverige kan ta ett viktigt steg fram till att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.

JÖRGEN LUNDÄLV OCH PER-OLOF LARSSON

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Kontakt:

Jörgen Lundälv, e-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar