Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling

Brukarmedverkan/inflytande i olika delar av socialtjänstens verksamheter framhålls ofta som viktigt och eftersträvansvärt. Samtidigt är det ett komplicerat område som väcker många frågor när det gäller t.ex. definitioner och avgränsningar. Kunskapsöversikt framtagen av Socialstyrelsen för att belysa problematiken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar