Share This Post

Böcker / Brukarinflytande / Okategoriserade / Socialt arbete

Brukarmedverkan – ett nytt sätt att arbeta


Brukarmedverkan – ett nytt sätt att arbeta

ID: 2216006012
Författare: Erika Wermeling
Förlag: KommLitt
ISBN: 9789173452571
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Från mottagare till medskapare. Synen på brukare och patienter ändras och det blir allt mer uppenbart att brukarnas och patienternas kunskap är en viktig källa för att utveckla verksamheten. I denna bok ges exempel på hur det kan gå till i praktiken. Några landsting och en kommun beskriver hur de har gjort.

Brukarmedverkan har också fått en ny innebörd. Människor får en mer aktiv roll och större ansvar för sin insats eller behandling. Tekniska lösningar ger nya möjligheter till brukarmedverkan, men det handlar också om arbetssätt och metoder.

Boken vänder sig till alla som arbetar med att utveckla vård och omsorg och ska förhoppningsvis inspirera till nya idéer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar