Share This Post

Äldre / Fulltextmaterial

Brukarinflytande inom äldreomsorgen

Studiens övergripande syfte var att ta reda på vilka kunskaper om och erfarenheter av brukarinflytande som finns inom äldreomsorgen. Frågeställningarna var: Vilka argument används för brukarinflytande? Vilka termer, teorier och modeller bygger eller kommer forskningen fram till? Vilka problem finns relaterade till brukarinflytande? Vilka lösningar förespråkas? Vilka är slutsatserna? Det behövs fler aktiviteter för att öka kunskaperna om brukarinflytande och vilka möjligheter som finns – men kanske också om brukarinflytandets gränser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar