Share This Post

Kriminalitet

Brottsrummet.se – för unga om brott och brottslighet

På Brottsrummet finns information om olika typer av brott och hur många brott som anmäls. Här får du veta mer om vad som är ett brott och vart du kan vända dig om du har blivit utsatt för brott. För skolor finns material för att göra temaarbeten, skriva uppsatser och göra research inför diskussioner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar