Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Brottspejl

Brottspejl är en publik och sökbar databas över utvalda delar av den officiella brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet. Syftet med Sveriges Televisions Brottspejl är att tillgängliggöra och på ett mer användarvänligt sätt visa de mest relevanta delarna av den officiella brottsstatistiken. Med hjälp av grafer och tabeller vill vi ge en tydligare och mer överskådlig bild av både de faktiska anmälningarna men också hur utvecklingen sett ut över tid.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar