Share This Post

Kriminalitet / Okategoriserade

Brottsoffer och deras närstående – socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp

Socialnämnden har ansvar för att ge brottsoffer hjälp och stöd. För att påminna och inspirera publicerar därför Socialstyrelsen en vägledning. Materialet ger stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av insatser för brottsoffer och deras närstående.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar