Share This Post

Kriminalitet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. På sidan kan du finna information om BRÅ, fakta om brott och publikationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar