Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Brottsförebyggande kunskapsutveckling

2003 års BRÅ-utredning har idag överlämnat sitt betänkande till justitieministern. Myndigheten, som föreslås heta Brottsförebyggande Institutet, ska bl a bidra till att tillgodose brottsförebyggande aktörers behov av kunskapsunderlag inom det kriminalpolitiska området.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar