Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det övergripande syftet med de föreslagna ändringarna är att brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning och mer effektivt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar