Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Bristfällig smärtlindring leder till onödigt lidande för personer med flerfunktionsnedsättning

De senaste fem åren har Margareta Lunde-Martinson, som jobbat många år som LSS-sjuksköterska åkt runt i landet och föreläst om smärttillstånd hos personer med utvecklingsstörning på olika boenden och vårdinrättningar. Föreläsningar som varit oerhört uppskattade och gett många aha-upplevelser hos personal. Hon upptäckte tidigt att det saknades kunskap om smärta när det gäller personer med utvecklingsstörning. Vilket i allt för många fall lett till att personer hon mött inte fått adekvat smärtlindring och inte heller rätt vård.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar