Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Brister i utbildning för nyanlända

Ungdomar som just har flyttat till Sverige får inte den utbildning som de har rätt till, och för att elever med ett annat modersmål än svenska ska kunna nå de nationella målen krävs kraftfulla insatser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar