Share This Post

Barns villkor / Hemlöshet / SocialNätet-Arkiv

Brister i socialtjänstens arbete med hemlösa barn

Socialtjänstens arbete med familjer som bor i tillfälliga boenden i en kommun som IVO inspekterat har brister som inte är acceptabla . Bland annat saknas uppgifter om boende och hemlöshet och hur boendesituationen har påverkat barnet i flera av de utredningar som granskats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar