Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Brister i särskilt boende utreds

Regeringen beslutade idag att uppdra åt Socialstyrelsen och Boverket att i samverkan analysera orsakerna bakom platsbristen på särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. Myndigheterna ska redovisa åtgärder som kan bidra till att öka tillgången på särskilda boendeformer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar