Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Brister i kommunernas uppföljning av missbruks- och beroendevården

I dag presenteras öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Resultatet visar att kommuner behöver bli bättre på att följa upp sin verksamhet för att därmed kunna förbättra kvaliteten. En del mindre kommuner saknar också helt information om missbruks- och beroendevården på sin webbplats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar