Share This Post

Hedersrelaterat våld / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv

Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisningen av det pågående uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för hedersrelaterat våld och förtryck. Även om länsstyrelserna ser förbättringar i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck har flera brister identifierats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar