Share This Post

Anhöriga / Anhöriga / Arbete med familjer / Socialt arbete

Bristande samverkan förvärrar barns lidande

Samverkan behövs för barn i olika situationer. Det kan vara barn som far illa eller riskerar att fara illa, barn med funktionsnedsättning eller barn som har somatisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar