Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Bristande insatser för våldsdrabbade kvinnor och barn

Kvinnor och barn som på olika sätt drabbas av våld från närstående får ofta inte den hjälp de behöver. Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna undersökt situationen i 80 av landets kommuner och resultatet visar på omfattande brister. Allvarlig kritik riktas mot 7 kommuner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar