Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Brist på KBT-kompetens inom landstingen

Bristen på terapeuter som är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) kommer att bli enorm i Sverige. Socialstyrelsen vill att nästan alla typer av depression ska behandlas med KBT. Men i dag saknas kompetens inom landstingen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar