Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Bra vård för allvarligt psykiskt sjuka finns men få har tillgång till den, visar avhandling

Situationen för allvarligt psykiskt sjuka människor i samhället kan förbättras. Det finns bra behandlings- och rehabiliteringsformer och sociala metoder men få har tillgång till dessa metoder av ideologiska och ekonomiska skäl. Det menar Lisbeth Lindell, verksam som universitetsadjunkt i omvårdnad på Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.
Lisbeth Lindell disputerar den 24 april på sin avhandling ”Mellan frisk och sjuk En studie av psykiatrisk öppenvård”.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar