Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

BRÅ fördelar 10 miljoner till medling mellan brottsling och brottsoffer

Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor som ska fördelas under 2004 i syfte att stödja utvecklingen av medlingsverksamheten. Medling är en metod där förövare och offer möts öga mot öga. Kommuner kan nu vända sig till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och söka bidrag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar