Share This Post

Bostad / Hemlöshet / SocialNätet-Arkiv

Bostadsbrist ökar press på socialtjänst

Allt oftare är det brist på bostäder och inte sociala problem som gör att Malmöbor blir hemlösa. Samtidigt märker socialtjänsten hur människor väljer att lämna sina bostäder i andra kommuner och flyttar till Malmö trots den osäkra bostadssituationen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar