Share This Post

Okategoriserade

Bostad först – vad hände sedan?

Vill du veta mer om den försöksverksamhet som pågår om Bostad först? Vill du ställa frågor och utbyta kunskaper med projektledare, brukare, utvärderare, politiker och forskare? Vill du få inspiration och lust att utveckla din egen verksamhet? Rektor Per Eriksson inbjuder socialarbetare, politiker, fastighetsägare, brukare och frivilligorganisationer i landets kommuner till heldagskonferensen Bostad först – vad hände sedan? Deltagande är kostnadsfritt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar