Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Bolla med människor

Många studier har genom åren tagit upp behovet av samverkan för dem som har svåra och sammansatta problem: Utsatta barn, multisjuka äldre, personer med psykiska funktionsnedsättningar, missbruksproblem och långvariga försörjningssvårigheter. Idag bollas de mellan olika enheter, verksamheter, aktörer och huvudmän. Man börjar utreda hos en, fortsätter hos en annan, remitteras till en tredje. Informationen om vad man gjort tidigare följer inte med. Ingen lägger ihop pusselbitarna och klockan tickar.

Det är lätt att räkna upp hindren för samverkan (se gårdagens blogg) men ännu lättare att hitta vinsterna. Rätt samverkan ger snabbare insatser, bättre resultat och lägre totala kostnader. Vad behövs? Att ledningen, både på politisk nivå och förvaltningsnivå, driver samverkansfrågor. Det behövs styrning och uppföljning, tid och resurser för dem som ska samverka. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig och man måste veta vilka kompetenser och verktyg man tillsammans har tillgång till. Att tillsammans med individen/familjen få en gemensam bild av situationen och vad man ska uppnå med insatserna: en fungerande vardag, familjesituation, skolgång eller försörjning.

Sen fördela uppgifterna – så här ska vi jobba för att få ihop insatserna till en helhet runt dem som behöver det. Och vid denna tidpunkt följer vi upp det.

Det finns fler aspekter av arbetssätt och metoder. Hur väljer vi hur vi ska arbeta? Mellan öppna insatser och dygnsvård/boendestöd.

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar