Share This Post

_center_content / Böcker / Etik / Integration / Invandrarkvinnor / Migration / Samhällsproblem / Socialt arbete / Socialt arbete och hälsa / Uppehållstillstånd / Utbildning

Boktips! Hur kan man använda tolk i ett professionellt sammanhang?

Författare: Minna Forsell, Gotia Förlag

Allt fler yrkesgrupper behöver regelbundet använda tolk i arbetet. Det handlar inte bara om språkliga barriärer – det innebär också att arbeta professionellt med en assisterande yrkesutövare.

Denna bok ger konkreta råd för hur du kan leda mötet och utveckla din samtalsteknik. Boken innehåller också praktiska exempel samt intervjuer med tolkanvändare och tolkar. Genom att vända en komplicerad situation blir samtalet ett möte över språkliga gränser med klienten i centrum.

Ur innehållet:
– Tolkens inverkan på samtalet
– Nya krav på samtalsledaren, praktiska frågor före, under och efter tolksituationen
– Tolkens perspektiv – hur skapar vi goda förutsättningar för samtalet?

För att läsa mer och beställa boken klicka här

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar