Share This Post

Autism o asperger

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Att leva i en egen bostad innebär att en mängd sysslor i och utanför hemmet måste skötas. Personer med diagnosen Aspergers syndrom hör till dem som i olika grad kan möta svårigheter på det här området. Intervjuer med personer med Aspergers syndrom och professionella visar att boendestödjarnas arbete kan kompensera för ovan nämnda svårigheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar