Share This Post

Droger och beroenden

Bodström vilseleder i drogfrågan

Justitieminister Thomas Bodström och EU-ordförandeskapet drar helt skilda slutsatser om av vad unionens nya narkotikastrategi innebär i praktiken. Det vore mer rakryggat att tala klarspråk inför de svenska väljarna och att stå för de överenskommelser som sluts i Bryssel, skriver Hélène Goudin, EU-parlamentariker för junilistan, i en Drugnews-krönika.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar