Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Bloggvärd Kristina Granath:Det finns engagemang!

I debatten senaste månaden efterfrågas de vuxnas närvaro i ungdomsvärlden. Det finns en grupp som mer än andra har tagit det ansvaret. Det är alla kontaktpersoner som inte bara finns till för dem i sin egen närhet, utan också för barn och ungdomar som på olika sätt behöver extra stöd och får en kontaktperson genom socialtjänsten. Kontaktpersonerna är uppskattade, av politiker, professionella och klienter. Frågan är hur samhället tänker visa kontaktpersonerna det! Ska man tex tycka att det är ok att de nya skattereglerna missgynnar dem som tex tar ett kontaktpersonsuppdrag? (Läs mer om det i denna debattartikel). Forum för Familjevård, RFS och SKL har protesterat till äldre- och folhälsominister Maria Larsson. SKL menar att staten antingen måste skattebefria omkostnadsersättningen eller kompensera kommunerna, så att de kan ersätta kontaktpersonerna.

Som sagt, det finns engagemang i frågan. Låt se hur frågan kommer att lösas!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar