Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Bloggare Susanne Holmsten:Kvalitetsrevolution?

Precis som Martin Börjeson läste jag med intresse DN:s ledarsida i söndags morse. Ledaren är mycket positiv till kvalitetsmätningar, men pekar ändå på vissa svårigheter, som t ex att när livsviktiga data räknas samman med mindre viktiga data kan landsting som ger en bristfällig medicinsk behandling och har en usel överlevnadsstatistik ändå få relativt bra slutpoäng. Socialstyrelsens kvalitetsarbete framhålls som positivt. Enligt ledaren ska Socialstyrelsen i första hand kritiseras för vad den fram till för två år sedan låtit bli att göra och inte för vad den gör nu. En av Socialstyrelsen nyligen publicerad kartläggning om strokevården sägs indikera att Socialstyrelsens förändring i det närmaste är revolutionerande. Kartläggningen avslöjar stora kvalitetsskillnader mellan olika kliniker och sjukhus.

Vi kan leka med tanken att Socialstyrelsen på motsvarande sätt ger ut en rapport där olika socialtjänstkontor jämförs med varandra vad gäller t ex tillgänglighet, bemötande och resultat av olika insatser. En sådan rapport vore onekligen revolutionerande.

Vid några tillfällen har jag frågat socialsekreterare, socionomstudenter och politiker om de som söker socialtjänstens hjälp skulle kunna få välja vilken handläggare de vill ha kontakt med. Svaret kommer ofta snabbt i form av ett bestämt nej. Kanske är det en skrämmande tanke att vissa socialsekreterare skulle ha en lång kö av hjälpsökande, medan andra inte skulle vara efterfrågade alls. Men tänk om brukares möjlighet att välja socialsekreterare i stället skulle tvinga fram önskvärda förbättringar och medföra att chefer och anställda tar ett ökat individuellt ansvar. Tänk om detta i sin tur skulle medföra att chefer ser till att socialsekreterare ges ökade möjligheter till stöd i arbetet och ökade möjligheter till personlig utveckling…

Susanne Holmsten
Utredare/ projektledare – IFO, FoU Västmanland

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar