Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Bloggare Martin Börjeson:Starkare ställning för brukarna med kvalitetsmätningar

En sak jag gillar i Mats inlägg är att han så bestämt tar avstånd från att det skulle råda någon motsättning mellan ambitionen att mäta kvaliteten i olika sociala insatser och att betona vikten av dem som vänder sig till socialtjänsten upplever sig väl bemötta.

Jag tror inte att det finns någon sådan motsättning. “Mötet mellan utförare och brukare är nästan undantagslöst ett möte i obalans, med brukaren i emotionellt och faktiskt underläge redan från start” skriver Mats, och det är ett viktigt påpekande.

Men visst borde det vara så att brukarnas ställning blir starkare om utförarna åläggs att öppet redovisa kvaliteten i sina insatser? Så att kraven och förväntningarna också riktas mot socialtjänsten!

Martin Börjeson, Socialstyrelsen
Projektledare Kvalitetsindikatorer i socialtjänsten

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar