Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Bli inspirerad till att följa upp och utveckla systematiskt

I vår nya publikation om systematisk uppföljning finns inspiration och stöd för yrkesverksamma som vill utveckla och förbättra verksamheter med hjälp av uppföljning. Modellen fungerar för de flesta välfärdsverksamheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar