Share This Post

Socialt arbete

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Sverige har länge varit bäst i världen på bistånd. Det är något vi ska vara stolta över. Det är dock oroande att se hur det svenska biståndet urholkas. Delar av biståndsbudgeten går inte till sådant som bidrar till att uppfylla det övergripande målet med det svenska biståndet: att lyfta människor ur fattigdom. Det skriver företrädare för Svenska Kyrkan, Palmecentret, Forum Syd, med flera.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar