Share This Post

Okategoriserade

Besöksförbudet är ett geografiskt lotteri

Den 1 oktober 2011 kommer lagen om besöksförbud att ersättas med en ny lag, lagen om kontaktförbud (SFS 2011:487). En ny undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att det i många stycken saknas förutsättningar för att den nya lagen ska fungera i praktiken och därmed innebära ett ökat skydd för brottsdrabbade.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar