Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak – i grundskolans senare år

Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan?

Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna, med stöd i kursplanerna, kan integreras i skolans olika ämnen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar