Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Bengt Börjeson får CSAs hedersutmärkelse 2007

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar årligen ut en hedersutmärkelse och ett resestipendium till någon person, som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet. Till årets hedersstipendiat har utsetts Professor emeritus Bengt Börjeson, Stockholm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar