Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv / Socialpolitik

Bekämpandet av global narkotikaproblematik på agendan vid IPU:s höstförsamling

Den 12-16 oktober har politiker från 164 av världens parlament bjudits in att delta vid Interparlamentariska unionens (IPU:s) 131:a höstförsamling i Genève. En fråga som på initiativ från Sverige ska debatteras vid församlingen är bekämpandet av den globala narkotikaproblematiken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar