Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

I skrivelsen föreslås ett tillägg till 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får göras om kommunens rätt att ta ut avgift för den ifrågavarande insatsen regleras i 8 kap. SoL.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar