Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Regeringen föreslår i propositionen ett tillägg i socialtjänstlagen så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får göras, det vill säga för sociala tjänster som till exempel hemtjänst, daglig verksamhet och särskilt boende. Den enskildes ekonomi får i stället beaktas när kommunen bestämmer avgift för tjänsten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar