Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Behov av utvecklade kommunala insatser för riskutsatta barn och ungdomar

Åtta av tio kommuner har verksamhet riktad till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar. Det är därmed den vanligaste verksamheten för barn och ungdomar i en risksituation. Det visar en kartläggning som också redovisar insatser för barn och ungdomar vars föräldrar har en utvecklingsstörning, är frihetsberövade eller befinner sig i en asylprocess.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar