Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Behov av att förändra radikalt – ansök om stöd

Står din kommun inför stora utmaningar som gör att den måste pröva helt nya sätt för att lösa framtidens välfärd? Har kommunen prövat ”allt” men inte fått de resultat som behövs? Sveriges Kommuner och Landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans med VINNOVA, utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett tiotal kommuner möjlighet att testa nya lösningar på gamla problem, genom att bland annat erbjuda processtöd och gemensamma aktiviteter. Anmälan senast 14 febr.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar