Share This Post

Socialt arbete

Behörighetsutredningen har misslyckats

Häromdagen lämnade behörighetsutredningen sitt betänkande Kompetens och ansvar (SOU 2010:65). Uppdraget handlade bland annat om hälso- och sjukvården. Ur ett patientperspektiv är det anmärkningsvärt att man missar chansen att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdens psykosociala experter, kuratorerna. Christin Johanssons debattartikel i Dagens Samhälle

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar