Share This Post

Behandlingsarbete / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Behandlingsgaranti för personer med tungt missbruk föreslås i nytt betänkande

Missbrukare som söker hjälp ska garanteras vård direkt enligt ett nytt förslag. Den långsiktiga behandlingsgarantin ska betalas genom bidrag från staten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar