Share This Post

Barn och ungdom / Ekonomi

Behåll stöd vid växelvis boende

Barnombudsmannen ser med oro på förslaget att avskaffa underhållsstödet i familjer där barnen bor växelvis hos mamma och pappa. Om det blir verklighet kan det drabba ekonomiskt svaga familjer. BO efterlyser en konsekvensanalys av vilka följder ett slopat stöd skulle få för barnen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar