Share This Post

Lagar i socialt arbete / Placerade barn

Bedömning och rekrytering av familjehem

Det förekommer fortfarande att barn och unga i familjehem utsätts för försummelse och övergrepp. Samhället måste bli bättre på att ge de barn och unga som inte kan bo i sina ordinarie hem en trygg och säker uppväxt.

För att underlätta socialtjänstens rekrytering av lämpliga familjehem publicerar Socialstyrelsen nu den standardiserade bedömningsmetoden, BRA-fam (Bedömning och rekrytering av familjehem).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar