Share This Post

Godman & förvaltare / Okategoriserade

Bättre villkor för gode män och förvaltare

Regeringen vidtar nu åtgärder för att förbättra villkoren för gode män och förvaltare för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Regeringen avser att gå vidare med förslagen som Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) lagt fram och återkommer i vår med lagförslag för att förbättra verksamheten för gode män.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar