Share This Post

Droger och beroenden / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Bättre vård för psykiskt sjuka missbrukare

Sveriges Kommuner och Landsting driver sedan 2005, tillsammans med tre landsting och 19 kommuner, ett metodutvecklingsarbete för ett bättre omhändertagande av personer med psykisk sjukdom eller störning och samtidigt missbruk, så kallade dubbeldiagnoser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar