Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Bättre skydd för dem som riskerar att utsättas för våld av närstående

Justitiedepartementet sänder ut en promemoria på remiss med förslag om att besöksförbud skall kunna utvidgas och att polis skall ha rätt att fatta tillfälliga beslut om besöksförbud. Hela promemorian kan läsas här.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar