Share This Post

Äldre / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Bättre samverkan vid vårdplanering

I en ny rapport “Utskrivningsklara patienter” visar en inventering att vårdplaneringen mellan landstingens sjukhusvård och den kommunala hälso- och sjukvården sker snabbt. För många patienter som fått vård inneliggande på sjukhus och är utskrivningsklara har en vårdplan redan upprättats på några dagar och i de flesta fall inom en vecka.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar